Coöperatie

Coöperatie Het Colofon UA

Hoe leuk is het om samen met je klanten een boekhandel te runnen? Wat begon uit noodzaak is uitgegroeid tot een stevige juridische en economische constructie. Idealisme en een gezonde dosis zakelijkheid gaan hand in hand.
Onderneming en coöperatie hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid: de zakelijke belangen en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht in de BV, de Coöperatie behartigt de belangen van haar leden en houdt op afstand toezicht op de gang van zaken.

Cooperatie Het Colofon pagina 

Financieel

Op 1 januari 2023 was er door 249 personen in totaal €316.000 ingelegd.
Een aanzienlijk deel van dit geld is besteed aan het verwerven van een meerderheidsbelang van 51% in Het Colofon BV. Een deel van het kapitaal blijft beschikbaar als risicodragend kapitaal bij culturele activiteiten. Zodra Het Colofon BV winst maakt, wordt een deel daarvan uitgekeerd als dividend.

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur wordt gevormd door Frederike Roetering (penningmeester), Paul van de Spek (voorzitter en secretaris). De Raad van Toezicht bestaat uit Grietje Frederiks, Martijn Leisink (voorzitter) en mede-eigenaar en directeur Walter Jansen.

 

Hoe het begon

In 2020 werden we allemaal overvallen door het coronavirus. Net als een heleboel andere bedrijven, heeft Het Colofon hier zwaar onder te lijden gehad. Gelukkig had eigenaar Walter Jansen een vooruitziende blik. Hij kwam al in maart 2020 met een plan om de positie van Het Colofon te verstevigen en zocht steun bij zijn klanten door het opzetten van Coöperatie Het Colofon UA. 

 

Het idee 

Hiermee werden in eerste instantie 250 mensen mede-eigenaren gezocht voor Het Colofon. Nieuwe mede-eigenaren leggen iedere minimaal €1.000 in. Daarmee ontstaat er een unieke situatie: de deelnemers lenen geen geld maar worden indirect voor een klein deel eigenaar van een boekhandel. Juridisch ligt het iets ingewikkelder: de deelnemers nemen deel aan een coöperatie en de coöperatie is mede-eigenaar.
Indirect hebben de deelnemers invloed op het beleid, zeker als het gaat om de culturele activiteiten, maar daarnaast genieten zij verschillende voordelen als mede-eigenaar: 
•    Kortingen op aankopen en activiteiten
•    Een jaarlijkse ledenavond
•    Mogelijkheden om eigen bedrijf of activiteiten onder de aandacht te brengen
•    Een uitgebreid netwerk opbouwen 

 

Voorwaarden

  • De intekening voor de Coöperatie is strikt persoonlijk en voor particulieren niet fiscaal aftrekbaar. Wel kan men als bedrijf of andere rechtspersoon mede-eigenaar worden. Twee partners kunnen samen een deelneming doen: ‘’en/of.’’ 
  • De ingelegde deelname kan niet méér geld waard worden. Bij deelneming ontvangt men een ledencertificaat met de nominale waarde van €1.000. 
  • De letters UA staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. Het financiële risico is gelijk aan de inleg, niet meer en niet minder. De letters UA zullen op alle uitingen terugkomen. 
  • De jaarcijfers van Het Colofon BV worden niet aan iedereen toegestuurd. Wel zal tijdens de ledenvergadering inzage worden gegeven in de exploitatie en balans en een prognose voor de komende tijd worden afgegeven. 
  • De minimum inleg is €1.000. Voor minder kan men niet deelnemen. Wel kan worden deelgenomen in veelvouden van €1.000. 
  • Bij overlijden zal het lidmaatschap beëindigd worden, waarna de nominale waarde uitgekeerd zal worden aan de erven van het voormalig lid. 

 

Vragen

Wie zijn de huidige eigenaren van Het Colofon BV? 
De coöperatie (51%) en de firmanten Anneke de Feijter en Walter Jansen (49%). 

Wat is het rendement? Wordt er over 2023 dividend uitgekeerd?
Dat is nog lastig te zeggen. We hopen dit jaar en bescheiden rendement te realiseren. Het jaar 2022 hebben we positief afgesloten maar doordat er nog een flink verlies openstond uit de coronaperiode (verlengs boekjaar) is over 2021/2022 geen dividend uitgekeerd.

Is de huidige boekhandel rendabel? 
Ja, de boekhandel is rendabel. De boekhandel gaf in 2019 een netto rendement van ca. 5%. De boekhandel vertoonde afgelopen jaren een constante groei van 5-7% tegenover landelijk een daling van de omzet in de fysieke boekhandel. Beide coronajaren waren verlieslijdend door de verschillende lockdowns waarvan de schade maar gedeeltelijk is gecompenseerd.

Is mijn investering bedoeld om de schulden van de huidige boekhandel in te lossen? 
Nee! Het Colofon is een gezond bedrijf. De coöperatie is mede-eigenaar van de BV en deze heeft een gezonde liquiditeit en geen belastingschulden of uitgestelde betalingen door corona. 
De boekhandel heeft afgelopen voorjaar fors geïnvesteerd in nieuw meubilair en zal komend najaar de voorraad verder uitbreiden. Deze investering wordt gefinancierd met een lening van Cultuur + Ondernemen.

Zijn er alternatieven als ik het bedrag van €1.000 niet kan betalen? 
Ja, u kunst ons steunen door een bedrag naar keuze over te maken op rekening NL92INGB0009246926 t.n.v. Coöperatie Het Colofon UA. 
Donaties zullen volledig worden besteed aan de culturele activiteiten die door de coöperatie worden georganiseerd.

 

1aprilHD

Inschrijven om mede-eigenaar te worden! 

Inschrijven kun je doen door dit formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar onze winkel. Afgeven in de winkel kan ook.

Wij gebruiken cookies.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.