De Eusebiuskerk - interview met bouwmeester Peter Koelewijn

Interview
Eusebius_JanvanDalen-600
Datum: 15 september 19:30 - 21:00

Locatie: Het Colofon  |  Plaats: Arnhem

De restauratie van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem is afgerond.

Het natuursteenblok dat in 2007 van de toren viel, bleek op een structureel probleem te wijzen. Door de hoge prognose van de restauratiekosten in 2010 (€ 90 mln.), kromp het draagvlak voor het behoud van de Eusebius. Langzame verloedering van de iconische kerk dreigde.

Door bundeling van alle aanwezige kennis, kon in 2013 een realistische kostenbegroting gemaakt worden (€ 32,5 mln.), waardoor gewerkt kon worden aan de verbetering van de Eusebiuskerk.

Het werk is binnen de begroting gebleven. Wat eerst een bodemloze put leek, is een haalbaar en beheersbaar project gebleken.

‘De Eusebiuskerk, klaar voor de 21ste eeuw’ beschrijft het proces van de restauratie en herbestemming in de periode 2007 – 2022. In het boek worden de gemaakte keuzes toegelicht. Ook geeft het een inkijkje in de praktijk van samenwerken tussen de partijen die bij de restauratie betrokken waren.

 

donderdag 15 september - aanvang 19.30 uur (inloop 19.00 uur) - vrij toegang - wel graag aanmelden - Het Colofon, Bakkerstraat 56 Arnhem

AANMELDEN

Peter Koelewijn in gesprek met Bob Roelofs 

Foto: Peter Koelewijn in gesprek met Bob Roelofs

Peter Koelewijn, bouwmeester Stichting Eusebius Arnhem
stedenbouwkundige, architect, adviseur

(fragment foto Rolf Hensel)

Ir. Peter Koelwijn was als bouwmeester vanaf januari 2012 10 jaar lang verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de restauratie en herbestemming van de Eusebiuskerk.

 

 

 

 

Telefoon
E-mail
info@hetcolofon.nl
Adres
Bakkerstraat 56
Arnhem

 

Alle datums


  • 15 september 19:30 - 21:00