Coöperatie Het Colofon ZWO

Sponsoractie
563C3E26-78E2-40D0-A403-5AA4A1FE0B92
Datum: 30 maart 00:00 - 31 mei 00:00

Locatie: Het Colofon

136A546F 4694 4CD5 8DF6 04D23FB89FF2

Ontwerp: Mara van der Velden

Coöperatie Het Colofon ZWO 

Het Colofon in Arnhem behouden als coöperatie zonder winstoogmerk.
minimaal 250 mede-eigenaren gezocht à €1.000 (en gevonden!)
Interesse: walter@hetcolofon.nl of 06-51503357.

Start campagne maandag 30 maart. Doel gerealiseerd zaterdag 2 mei.
Stand 5-5-2020 17.00 uur 257 intenties ontvangen. 
Dank aan iedereen die heeft toegezegd en die heeft meegewerkt!

Ook nu we 250 intenties hebben gehaald loopt de actie door. 
Iedereen kan nog meedoen. (max. 500)

Missie: 
ideële coöperatie voor boeken, kunst & cultuur gebaseerd op drie pijlers: compassie, kunst en economie. Een schuilplaats voor kunst & cultuur, boekhandel annex creatieve werkplaats en podium.

Plan van aanpak:
Net als de landelijke aanpak: eerst het idee. Nu er royaal draagvlak blijkt te zijn kunnen we de coöperatie daadwerkelijk oprichten. Het idee lag al op de plank voor Jansen & de Feijter in Velp, maar passen we nu toe op Het Colofon. De winkel in Velp in minder kwetsbaar in een eigen pand, vrij van hypotheek. 
Deelnemers worden gemeenschappelijk eigenaar van Coöperatie zonder winstoogmerk Het Colofon, boekhandel annex non-profit cultuurpodium. Tot nu toe hebben we intenties genoteerd. Zodra de acte gereed is en een bestuur is benoemd, kan de coöperatie worden opgericht. Dit zal op korte termijn gebeuren. Daarna kan iedereen die een intentie heeft afgegeven het toegezegde bedrag storten waarmee men definitief lid is.

Deze omzetting naar een coöperatie zonder winstoogmerk is geen crowdfunding in de traditionele zin. Men neemt geen aandeel of obligatie maar wordt daadwerkelijk mede-eigenaar als lid van de coöperatie. Zodra alles formeel rond is – en we voldoende draagvlak hebben – kunnen mensen zich definitief inschrijven door het storten van het bedrag voor de deelname.

Deelnemers ontvangen dividend, uiteraard zodra de markt weer aantrekt en de coöperatie winst maakt. Ook kan het bestuur, in samenspraak met de leden, besluiten om evt. winsten aan te wenden ter stimulering van de cultuur in Arnhem en omgeving.
Deelnemers worden mede-eigenaar van de coöperatie en hebben daarmee inspraak op het beleid. Daarnaast zullen alle deelnemers als mede-eigenaar voordelen genieten waarover later meer (korting op aankopen en activiteiten, jaarlijks speciale avond voor de leden, mogelijkheden om eigen bedrijf of activiteiten onder de aandacht te brengen, uitgebreid netwerk).

De intekening is strikt persoonlijk en is voor particulieren niet fiscaal aftrekbaar. Wel kan men als bedrijf of andere rechtspersoon mede-eigenaar worden. Twee partners kunnen samen een deelneming doen “en/of”.

Bestuur en Raad van Advies:
Martijn Leisink, oud-wethouder van de gemeente Arnhem en oud-Statenlid, heeft zich bereid verklaard om voorzitter te worden van het nog op te richten bestuur. Frederike Roetering, bedrijfseconoom, zal ook deel uitmaken van het bestuur. We zoeken nog iemand die goed thuis is in de Arnhemse kunst en cultuur. Naast een bestuur zal een Raad van Advies worden opgezet met o.a. Els Koot, directeur van het De Kempenaer Advocaten en betrokken bij veel Arnhemse culturele instellingen.

Notariële acte:
De acte zal onbezoldigd worden opgesteld door notaris Hans den Hartog van Den Hartog Heuff Notarissen uit Arnhem. Deze acte zal uitsluitend ter inzage worden voorgelegd aan diegene die een positieve intentie heeft afgegeven. Wij verwachten iedereen die een positieve intentie heeft afgegeven uiterlijk derde week mei te kunnen informeren over de vervolgstappen.

FAQ | De meest gestelde vragen:

Waarom is deze actie nodig? Vanwege de liquiditeit die ernstig onder druk staat nu de omzet voor een (aanzienlijk) deel is weggevallen. Gelukkig trekt de omzet de laatste weken wel weer aan. Veel kosten lopen door en de steunmaatregelen van de overheid zijn goed maar relatief beperkt. Het gaat er nadrukkelijk niet om een noodlijdend bedrijf te redden: Het Colofon is een gezonde onderneming!

Welk risico loop ik? Het risico is gelijk aan de inleg. Niet meer en niet minder. We richten een coöperatie op met uitgesloten aansprakelijkheid.

Wat is het rendement? Het rendement is nu moeilijk te voorspellen. Op dit moemnt is de boekverkoop weer redelijk aangetrokken en de vooruitzichten voor de koemnde maanden zijn gunstig. Het is aan het bestuur om in samenspraak met de leden te bepalen of divident zal worden uitgekeerd. Mogelijk belsuit het toekomstige bestuur, in samenspraak met de leden, om rendement aan te wenden voor het stimuleren van de cultuur in Arnhem en omgeving. Mensen die uitsluitend willen deelnemen vanwege het rendement en persoonlijk gewin: niet doen.

Wie zijn de huidige eigenaren?
Dat zijn de firmanten Anneke de Feijter en Walter Jansen. Zij hebben een royaal onderpand in de vorm van een eigen pand in Velp (vrij van hypotheek) en in totaal ca. €500.000 aan goederen en inventaris (voor beide winkels samen). Zij zullen de goederen en inventaris in Arnhem inbrengen in de coöperatie, na een flinke afwaardering. Persoonlijk hebben zij geen gewin bij deze transactie maar boeken vanwege de omstandigheden juist aanzienlijk af op de bezittingen. De firmanten zullen via een achtergestelde lening zaken inbrengen die de coöperatie niet direct kan overnemen.

Is mijn investering bedoeld om de schulden van de huidige boekhandel in te lossen? Nee!
Het Colofon is een gezond bedrijf. Wel moeten er nog flink wat boeken worden afgerekend die al eerder zijn geleverd. De boekhandel werkt met betaling achteraf en dat is in de huidige situatie een probleem. Daarnaast lopen veel kosten door die niet worden vergoed.

Is de huidige boekhandel rendabel? 
Ja, de boekhandel is rendabel. Verlieslatend waren de recent opgezette horeca-afdeling en de afdeling klassieke muziek. Beide afdeling zijn nog voor de corona-crisis aangepast waardoor onder normale omstandigheden deze afdelingen niet langer verliesgevend zouden zijn geweest. De boekhandel gaf in 2019 een netto rendement van ca. 5%. De boekhandel vertoonde afgelopen jaren een constante groei van 5-7% tegenover landelijk een daling van de omzet in de fysieke boekhandel.

Kan ik de jaarcijfers 2018/2019 inzien?
De jaarcijfers worden niet zonder meer ter beschikking gesteld. Wel zullen aan iedereen die een intentie heeft afgegeven cijfers worden overlegd en ook de acte zal ter inzage komen.

Wie vormt het bestuur van de coöperatie?
Martijn Leisink wordt voorzitter. Hij is oud-wethouder gemeente Arnhem en oud-Statenlid. 
Frederike Roetering is bedrijfseconoom en heeft ook toegezegd tot het bestuur toe te treden. 
Wij zoeken nog iemand die goed thuis is in de Arnhemse kunst en cultuur.
Naast een bestuur komt er ook een Raad van Advies.

Kan ik voor een kleiner bedrag deelnemen?
Nee, minimum inleg is €1.000 (meer mag ook in veelvouden van €1.000)

Waarom is gekozen voor het hoge bedrag van €1.000? Dat is deels gedaan vanwege de urgentie om snel het beoogde bedrag €250.000 bij elkaar te krijgen. We waren bang dat bij een lagere inzet het eindbedrag niet zou worden gehaald binnen de gestelde termijn. Daarnaast wordt men mede-eigenaar en is het niet een lening, zoals bij de meeste crowdfundings. Wij meenden dat daar een serieuze investering tegenover mocht staan.

Zijn er alternatieven als ik het bedrag van €1.000 niet kan betalen?
Ja, men kan storten in het steunfonds. Daarnaast kan men, zodra de coöperatie is gerealiseerd, een tegoed storten waarmee boeken en cd’s kunnen worden gekocht. Daarmee verschaft men de coöperatie werkkapitaal en als het snel wordt opgemaakt natuurlijk ook omzet. Beiden zijn welkom.

Kan ik reeds geld storten?
Nee. (alleen aan het steunfonds). Storten kan pas zodra de coöperatie zonder winstoogmerk definitief is opgericht.

Zijn de deelnemingen verhandelbaar of kan ik mijn deelneming in de toekomst beëindigen? wij zullen dit de eerste uitsluiten maar na verloop van tijd kan men weer uitstappen.

ik doe mee met de lopende crowdfunding en wil mijn obligaties omzetten in een deelneming in de coöperatie. Is dat mogelijk? Ja, dat kan mits het bedrag van €1.000 wordt gehaald, mogelijk met bijstorting. 

Waarom loopt de actie door, ook nu het aantal van 250 deelnemingen is gehaald? We willen op deze manier extra werkkapitaal verwerven waardoor we minder afhankelijk worden van banken. De verwachting is dat we minder op krediet zullen kunnen kopen en vaker vooraf of direct na levering zullen moeten afrekenen.

WJ03052020

STEUNFONDS

Steunfonds Coöperatie Het Colofon 
NL78INGB0007560930 t.n.v. Boekhandel Jansen & de Feijter
o.v.v. Steunfonds

Zie ook onze sponsoractie IK SCHRAAG HET COLOFON en LIBRETTO E MUSICA

 

 

Telefoon
06-51503357
E-mail
walter@hetcolofon.nl
Adres
Bakkerstraat 56 Arnhem

 

Alle datums


  • Van 30 maart 00:00 tot 31 mei 00:00